De minimale gat afstand berekenen

Tijdens het buigen vervormt staal blijvend op de zetlijn.

De binnenkant van het materiaal gaat stuiken en de buitenkant gaat rekken. Deze vervorming treedt ook op bij gaten die binnen de plastische deformatie-zone liggen. Om dit te voorkomen is het belangrijk een minimale gatafstand vanaf de zetlijn aan te houden.

Hoe komt het dat gaten vervormen?

Bij het buigen van plaatwerk verandert het materiaal blijvend van vorm.

Er is sprake van een plastische vervorming op en rondom de zetlijn. In de binnenradius zal het materiaal stuiken en op de buitenradius zal het materiaal rekken. De duw en trekkrachten werken ook op eventuele gaten in deze zone. Hoe dichter het gat bij de zetting ligt, hoe groter de kans dat het gat blijvend vervormt. Vaak is dit niet wenselijk.

Afhankelijk van de materiaaldikte en de groefbreedte is de beschadigings-zone groter of juist kleiner. Hoe dikker het materiaal, hoe breder de groef en hoe groter de vervorming rondom de zetlijn. Tussen de twee indrukkingen die ontstaat door de groef is er vrijwel altijd sprake van vervorming.

Gaten dicht bij de zetlijn

Waarom is het belangrijk dat gaten niet vervormen?

Het vervormen van gaten een veelal een ongewenst effect. De gaten zijn zorgvuldig op de juiste plek en in de juiste afmetingen aangebracht. In de deformatiezone verschuiven de gaten en kunnen de gaten buiten een plaatstolerantie of tolerantie op diameter vallen.

Met name bij tapgaten en passingen is dit cruciaal. De kleinste afwijking in een tapgat kan er voor zorgen dat het aanbrengen van een bout onmogelijk wordt. Hetzelfde geldt voor passingen, die aan hoge toleranties voldoen.

Hoe kun je gatvervorming voorkomen?

Het vervormen van gaten is door de constructeur makkelijk te voorkomen door gaten op een veilige afstand buiten de zone waarin de plastische deformatie plaatsvindt te plaatsen. Het gat moet, vanaf de zetting bekeken volledig buiten deze zone liggen. Alleen zo is de ontwerper ervan verzekerd dat de gaten intact blijven.

Hoe kun je de minimale gatafstand berekenen?

De minimale gatafstand kan eenvoudig berekend worden met onze rekentool hieronder.

Afstand van gaten tot aan de zetlijn

This calculation tool has been programmed with the greatest possible care. However, we cannot be held liable for its correctness.

De minimale afstand tussen gat en zetlijn wordt bepaalt volgens de formules:

Voor ronde gaten:

Ymin = Ri + 2s

Voor slobgaten / sleufgaten:

l ≤ 25 mm: Ymin = Ri + 3s
l > 25 en l ≤ 50 mm: Ymin = Ri + 4s
l > 50 mm: Ymin = Ri + 5s

Voor vierkante gaten:

l ≤ 25 mm: Ymin = Ri + 3s
l > 25 en l ≤ 50 mm: Ymin = Ri + 3,5s
l > 50 mm: Ymin = Ri + 4s

Waarbij:

  • Ymin = Minimale afstand tot onderkant gat (mm)
  • Ri = Inwendige radius (mm) of breedte in het geval van vierkante / rechthoekige gaten
  • s = Plaatdikte (mm)
  • l = Gatlengte (mm)

Meer informatie over:

Bekijk ook

Buigkracht berekenen

Bereken de kracht die nodig is om een plaat te buigen bijvoorbeeld m.b.v. een kantbank.

Lees meer
Legeringselementen in staal

Door legeringselementen aan staal toe te voegen zijn de eigenschappen te beïnvloeden.

Lees meer
Lineaire uitzetting

De wijzing in lengte of volume onder invloed van een temperatuurverandering.

Lees meer