Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Metaalunievoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam en te downloaden via de link hieronder.

Metaalunievoorwaarden 2019 NL

Overeenkomsten

Al onze overeenkomsten zijn gebaseerd op de huidige kostprijs, de aangeboden aantallen, de huidige grondstofprijzen en eventuele toeslagen. Wij behouden ons het recht voor bij wijziging hiervan onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Tosec B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van gevolgschade. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn overeenkomstig de Metaalunievoorwaarden. Afwijkende (inkoop) voorwaarden wijzen wij dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Na levering blijft Tosec B.V. eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn (betalings-) verplichtingen.

Laatste update: 12-03-2021