Disclaimer

Alle informatie en gegevens op de website van Tosec zijn voor publicatie zorgvuldig onderzocht. De inhoud wordt ook na publicatie regelmatig gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.

Informatie over hoe om te gaan met de (gelinkte) inhoud kunt u hieronder vinden.

Beperking van aansprakelijkheid voor interne inhoud

Als serviceprovider zijn wij wettelijk verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website volgens de algemene wetten. Wettelijk zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om gebruikte of opgeslagen externe informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van informatie onder algemene Nederlandse wetgeving blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de datum waarop een specifieke schending ontdekt is.

Indien na onderzoek blijkt dat uw kennisgeving van schending terecht blijkt te zijn, zullen we de betreffende inhoud z.s.m. verwijderen.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid voor links

Onze pagina’s bevatten links naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet kunnen beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze websites. De aanbieder of eigenaar van de website is altijd verantwoordelijk voor de inhoud. De gelinkte pagina’s zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van het linken van de pagina’s. Illegale inhoud is niet gevonden op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet mogelijk zonder concreet bewijs van een schending.

Indien na onderzoek blijkt dat uw kennisgeving van schending terecht blijkt te zijn, zullen we de betreffende inhoud z.s.m. verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op de website van Tosec - www.tosec.nl - geproduceerd door de websitebeheerder zijn onderworpen aan de Nederlandse auteursrechtwetgeving. Reproductie, aanpassing, verspreiding of elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor privé, niet-commercieel, gebruik.

Voor zover de inhoud van deze website niet door de websitebeheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Alle inhoud van derden wordt daarmee als zodanig geïdentificeerd. Als u vermoedens heeft van inbreuk op het auteursrecht, vragen we u om ons daarvan op de hoogte te brengen.

Indien na onderzoek blijkt dat uw kennisgeving van schending terecht blijkt te zijn, zullen we de betreffende inhoud z.s.m. verwijderen.

Laatste update: 12-03-2021