Kwaliteitscontrole bij Tosec

Tosec hecht veel waarde aan kwaliteitscontroles, het waarborgt per slot van rekening de kwaliteit van uw producten en sluit afwijkingen zoveel mogelijk uit.

Een onnauwkeurige meting kan leiden tot extra slijtage, het niet goed functioneren van een onderdeel of afkeur van het product. Ontoelaatbaar vinden wij. Daarom voldoen alle onderdelen aan strenge kwaliteitseisen en voldoen aan de gevraagde toleranties. Om deze hoge kwaliteitseisen te garanderen werken wij met tussentijdse- en eindcontroles op de gefabriceerde producten en bewerkingsprocessen.

Tussentijdse controle

De tussentijdse kwaliteitscontrole is één van de methodes die Tosec hanteert om de productkwaliteit te waarborgen.

Dit gebeurt voornamelijk op de afdelingen waar de bewerking plaatsvindt. Afwijkingen kunnen zo snel getraceerd en gecorrigeerd worden. Tevens beschikt Tosec over een meetarm welke als meetinstrument snel ingezet kan worden voor tussentijdse controles op de afdelingen. Later in dit artikel wordt deze meetarm nader toegelicht.

Eindcontroles

De onderdelen die door Tosec geproduceerd zijn worden grondig geïnspecteerd en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de te leveren onderdelen voldoen aan de gevraagde toleranties.

Dit gebeurt bij de eindcontrole, waar producten nogmaals na gemeten worden om eventuele imperfecties uit te sluiten. Op verzoek kunnen wij 100% controleren en de producten voorzien van meetrapporten. Seriewerk wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Meetinstrumenten

Tosec maakt gebruik van de volgende gereedschappen en instrumenten om de controles mee uit te voeren:

Vlaktafel

De grote vlaktafel van Tosec wordt gebruikt om geproduceerde onderdelen op te meten.

Een vlaktafel is een tafel waarbij het oppervlak voldoet een een bepaalde vlakheidseis. Als een vlaktafel goed is neergezet is deze waterpas zodat de hoeken met een waterpas goed gemeten kunnen worden. De tafel is een gevlakt, spanningsvrij oppervlak dat als basis wordt gebruikt voor metingen. De tafel kan dankzij verstelbare poten volledig uitgelijnd worden zodat deze in alle richtingen waterpas staat. Zo kunnen kleine en grote producten uiterst nauwkeurig gemeten worden zonder beïnvloeding van ondergrond.

Kalibers zijn geen meetmiddelen

Meetinstrumenten op de afdeling

Iedere afdeling van Tosec beschikt over een reeks rolmaten en schuifmaten waarmee snel en eenvoudig lengtes en diameters kunnen worden gemeten.

Doordat de instrumenten verschillende bereiken hebben kunnen ze nauwkeurig ingezet worden voor kleine tot zeer grote producten van Tosec. De meetmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd op maatvoering, beschadigingen e.d. Zodra een meetmiddel niet meer aan de originele toleranties voldoet wordt deze afgekeurd en uit roulatie genomen.

Met name op de verspanende afdeling worden nauwkeurige meetinstrumenten gebruikt zoals driepuntsmicrometers, digitale schuifmaten e.d. Ook wordt hier veelvuldig gebruik gemaakt van kalibers, bijvoorbeeld t.b.v. schroefdraad. Kalibers zijn officieel geen meetmiddelen maar controlemiddelen. Je meet er namelijk niet mee, maar controleert alleen of het kaliber er wel in past (goedkeur) of niet past (afkeur).

Hoogtemeter

De hoogtemeter wordt door de afdeling controle gebruikt om producten nauwkeurig op hoogte te controleren.

Er wordt gebruik gemaakt van een digitale hoogtemeter. Producten worden gemeten door de schuif op het product te plaatsen. De hoogtemeter berekent de afstand tussen de geijkte ondergrond en de schuif. Het display toont vervolgens de afmeting tot op 0,01 millimeter nauwkeurig.

Driepuntsmeter

De driepuntsmeter wordt ingezet om de diameter van boorgaten te meten.

Voor gebruik dient de driepuntsmeter eerst geijkt te worden. Het instrument bestaat uit een langwerpige pen met aan het uiteinde drie punten die naar buiten toe steken. Met een draaiknop bovenaan de pen kunnen deze punten verder naar buiten of binnen gedraaid worden totdat alle drie punten de randen van het boorgat bereiken. De diameter is van het display af te lezen.

3D meetarm

De Romer Absolute Arm is een digitale meetarm met het vermogen om een gedetailleerd digitaal beeld te creëren van een product waarop vanuit ieder punt metingen kunnen worden verricht zoals afstand of hoogte. De meetarm maakt gebruik van software om de metingen uit te voeren. Het meetsysteem kan tussentijds ingezet worden bij alle bewerkingen zodat de nauwkeurigheid van tussentijdse- en eindcontroles nog groter wordt.

Digitaal beeld van uw product

Het meetsysteem maakt een gedetailleerd beeld van een product dat door Tosec gefabriceerd is. Met de software kan vervolgens vanuit ieder punt metingen en analyses uitgevoerd worden op het product. Dankzij het nauwkeurige meetsysteem kunnen zelfs de kleinste afwijkingen (tot op 0,02 millimeter) worden gedetecteerd. Het systeem kan uitgebreide rapporten maken van series producten, zodat eventuele imperfecties uitgesloten kunnen worden. Het meetsysteem is uitermate geschikt voor het nameten van metaalbewerkingen, waar de juiste toleranties erg belangrijk zijn. Daarnaast biedt de software de mogelijkheid om bestaande CAD tekeningen te vergelijken met een ‘ingelezen’ fysiek product, om deze te controleren op de juiste maten en toleranties.

De tip van het meetinstrument bestaat uit een robijnen bolletje van ø 2 mm.

Waarom een puntje van robijn?

De robijn die gebruikt wordt voor meetmiddelen (evenals de robijnen die gebruikt worden in het duurdere segment horloges) zijn geen natuurlijke robijnen. Het zijn synthetisch geproduceerde robijnen. Ze bestaan uit aluminiumoxide met chroomoxide (verhouding ongeveer 100:1). Het resultaat is een zeer hard materiaal wat ook nog eens zeer slijtvast is. Dat is dan ook precies de reden waarom meetinstrumenten een robijnen punt hebben: slijtvast en zeer hard. Daarmee kunnen de meetinstrumenten voor langere tijd gebruikt worden, zonder dat de maatvoering beïnvloed wordt door slijtage.

Meer informatie over:

Bekijk ook

Belangrijk bij verspaning

Lees hier welke factoren en aandachtspunten belangrijk zijn bij verspaning.

Lees meer
CNC programmeren

Alle CNC bewegingen moeten worden geprogrammeerd.

Lees meer
Freesgereedschappen

Met een roterend gereedschap wordt het product spaan voor spaan in vorm gebracht.

Lees meer