Las certificeringen

De kwaliteit van onze lasafdeling wordt geborgd door de ISO 3834-2 certificering.
Daarnaast zijn wij EN 1090 gecertificeerd t/m EXC. 4 en leveren laswerk onder kwalificaties (WPQ, WPS) door gecertificeerde lassers
Tosec is ook uw vaste partner voor gecertificeerd (robot)laswerk

De beste kwaliteit en snelheid tegen de juiste prijs.

Omdat wij waarde hechten aan kwaliteit bezitten wij naast het ISO 9001 certificaat ook een ISO 3834-2 en DNV-OS-C401 Offshore certificering. Deze internationale certificeringen gelden voor de gehele las-organisatie en hiermee bent u verzekerd van laswerk wat verwerkt is volgens de gestelde lastechnische kwaliteitseisen.

Tosec staat altijd open voor uitbreiding van de certificering, indien dit vereist is om uw laswerk te kunnen produceren.

ISO 3834-2: Kwaliteitsborgingseisen voor smeltlassen van metalen

ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen

ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen

ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen

Doordat Tosec al meerdere jaren ISO 3834-2 gecertificeerd is, garanderen wij te voldoen aan de benodigde lastechnische kwaliteitseisen. Ook geeft dit aan dat wij alle benodigde laskennis in huis hebben.

De ISO 3834 stelt eisen aan het totale traject van lasopdrachten. Dus van beoordeling van uw offerte aanvraag t/m de daadwerkelijke lasprocessen en NDO die noodzakelijk zijn of gevraagd worden. Uw projecten worden dan ook van begin af aan begeleid door goed opgeleid personeel, zowel op kantoor als in de werkplaats.

Indien de ISO 3834 direct danwel indirect, via bijvoorbeeld overige normeringen (zoals de EN 1090), vereist is, zullen lastekeningen worden voorzien van WPSen (Welding Procedure Specification). Bij toepassing van ISO 3834-3 en ISO 3834-2 zijn de door ons gebruikte WPSen altijd afgedekt door een PQR/WPQR (Welding Procedure Qualification Record).

Wij hebben ervaring met lassen van staal, RVS en aluminium, maar ook het lassen van hoogsterkte staal is ons toevertrouwd. Zo zijn wij bijvoorbeeld afgedekt om de door de offshore veel toegepaste staalsoort S690QL te lassen.

EN 1090: Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies

De EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende constructies van staal en/of aluminium.

EN 1090-2: Technische eisen voor staalconstructies

Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten sinds juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De EN 1090 norm is gepubliceerd omdat sinds 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden. Daarnaast dient een conformiteitsverklaring te worden afgeven. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en zijn dan ook bekend met de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren. Tosec is EN 1090-2 gecertificeerd.

Onder de EN 1090 kan de eis gesteld worden dat randen van snijwerk afgerond zijn, zodat een coating ook op de hoeken goed blijft zitten. Tosec kan dit voor u in eigen huis verzorgen door de kanten te breken.

Overstempelbevoegdheid: herwaarmerken van materialen

Tosec is door Lloyds Register bevoegd tot het herwaarmerken. Hiermee is verklaard dat Tosec getoetste procedures in huis heeft t.a.v. herwaarmerken (overstempelen).

Wij mogen materialen herwaarmerken met 3.1B of 3.1C certificaat (EN 10204.1991) en materialen met 3.1 of 3.2 certificaat (EN 10204:2004 en later), ongeacht of dit constructiestaal, hoogsterktestaal of ander door ons gebruikt metaal is, inclusief aluminium en RVS.

Bij gebruikmaking van onze overstempel mogelijkheid, garanderen wij u 100% herleidbaarheid van materiaal naar certificaat. Deze traceability is vastgelegd op productniveau en is dus onafhankelijk van de hoeveelheid producten die u besteld. Elk los product is gegarandeerd herleidbaar naar het bijbehorende materiaalcertificaat. Herwaarmerken houdt ook in dat bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten systematisch worden beheerd en verstrekt.

Indien gewenst verzorgen wij ook herwaarmerken waarbij een Notified Body (NoBo), bijvoorbeeld Lloyds, betrokken dient te zijn.

In de praktijk blijkt dat er nog wel eens onduidelijkheden zijn rondom herwaarmerken. Bel of mail ons gerust als u vragen heeft.

Meer informatie over: